Nieuwsflash
 
Getijdenboekje
 
Nieuwsbrief
 
Persartikels
 
Varen
 
  LAZEF, Nieuwsflash

LAZEF Nieuwsflash

LAZEF geeft elk jaar een 'Programma en Getijdenboekje' uit.

Met deze "LAZEF nieuwsflash" is het de bedoeling op een regelmatiger basis zaken met betrekking tot de zeilwagensport in Vlaanderen te publiceren.

Voor nieuwsflashes van internationaal belang verwijzen we je graag door naar de "FISLY newsflash" van de internationale zeilwagenfederatie FISLY.

Clubbesturen worden uitgenodigd om ons informatie over zeilwagenactiviteiten te bezorgen.
Lazef is er vrij van om deze bijdragen te publiceren of te corrigeren.

Benny Dezeure, LAZEF secretariaat, info@lazef.be

Lijst van beschikbare flashes:

Beste collega's en sportvrienden,

In het vooruitzicht van de Olympische Spelen in Peking lanceert het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité het project "Olympische Families". Misschien hebt u er al wat van gehoord op de radio of op tv... of hebt u er iets van gelezen in de kranten.

Met deze actie willen wij twee families sturen naar de Olympische Spelen in Peking als ware ambassadeurs van de Belgische supporters die hier moeten blijven. Na een reeks selectieproeven op internet zullen 10 families het tegen elkaar opnemen in de finale te Tenerife, om zo de tickets de bemachtigen voor de Olympische Spelen.

Wij wensen zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van de actie Olympische Families om zo aan iedereen de kans te geven om deel te nemen. De leden van de federaties en van de sportclubs zullen zonder twijfel sterke en gemotiveerde kandidaten zijn om deze onvergetelijke reis te winnen.

Meer info op: www.olympischefamilie.be

Aarzel niet om deel te nemen aan de wedstrijd!

Met vriendelijke groet,
Pascal Dufourny, Marketing - OHF

KOERSLICENTIE

UW LICENTIE VERVALT JAARLIJKS OP 31/3. U kunt een nieuwe licentie bekomen door betaling LIEFST VIA OVERSCHRIJVING op het nummer 738-8140190-69 op naam van Lazef, De Panne, met vermelding "koerslicentie + <uw zeilnummer>". Voor meer info, zie circulaire piloten.

EXTRA VERZEKERING VOOR PILOTEN LICENTIEHOUDERS LAZEF

De meeste piloten hebben wellicht een eigen BA (familiale) verzekering afgesloten. U dient na te gaan of deze familiale verzekering de nodige dekking verleent voor deelname aan wedstrijden. De federatie heeft in uitvoering van het KB met betrekking tot de erkenning van sportfederaties de verplichting om voor al haar leden een sportongevallenverzekering af te sluiten (BA en Lichamelijke schade). Deze dekt de deelname aan wedstrijden. De wet op de landsverzekering bepaalt evenwel dat bij schadegevallen in eerste orde de eigen familiale verzekering tussenkomt. Bij schadegevallen bij deelname aan wedstrijden kan er aldus een discussie ontstaan tussen beide verzekeringen, zeker indien in uw familiale BA of een andere individuele verzekering deelname aan wedstrijden is uitgesloten. Vandaar dat Lazef sterk aanraadt om op individuele basis een bijkomende verzekering af te sluiten.

MEDISCH VERANTWOORDE SPORTBEOEFENING - decreet 27/03/91

Wij wensen de piloten eraan te herinneren dat dopingcontrole op elke officiŽle wedstrijd mogelijk is. Volg deze links www.dopinglijn.be of www.wvc.vlaanderen.be voor meer info of neem contact op met het secretariaat als u hierover vragen hebt.

MEDISCH ATTEST

Een medisch attest is verplicht voor wie aan competitie doet! (briefje vragen aan dokter dat u over een goede algemene gezondheid beschikt en er geen tegenindicaties zijn om de strandzeilsport te beoefenen in recreatie- en competitieverband). Piloten jonger dan 40 jaar moeten dit attest om de 5 jaar vernieuwen. Piloten ouder dan 40 jaar moeten dit attest om de 2 jaar vernieuwen.

Verder wensen wij u nog aangename en faire wedstrijden toe!

Benny